Van het Bestuur

Van de bestuurstafel

Het afgelopen jaar heeft SV Putten afd triathlon haar 25 jarig bestaan gevierd. Mede dankzij de feestcommissie is er een mooi programma in elkaar gezet.
Om alle activiteiten gladjes te laten verlopen hebben veel mensen zich ingezet. Van de vergaderingen van de feestcommissie, tot de fietstocht en de barbecue.
Vele uren vrije tijd zijn erin gestoken.

Maar we mogen ook onze Rusthoevelopen niet vergeten. Ook hier doen we een beroep op jullie inzet.
Van het uitzetten van het parcours, inschrijving, keuken, start en finish, indeling van de vrijwilligers, verwerken van de uitslagen tot de PR.
De inzet van onze trainers mag niet onvermeld blijven. Naast de reguliere loop/zwem trainingen begeleiden ze ons ook met trainingsschema’s naar een marathon of een andere wedstrijd.
Voor de ledenvergaderingen maken we gebruik van de faciliteiten van een van de leden, onze website en de nieuwsbrief zijn actueel, oud papier wordt opgehaald, de ledenadministratie wordt verzorgd.
En zo zijn er vele activiteiten waarvoor we een beroep op jullie kunnen doen.
Als bestuur zijn we erg blij met jullie enthousiaste inzet, dank jullie wel daarvoor. Samen houden we onze vereniging levend!


Zoals bekend zijn onze voorzitter Greet en onze secretaris Simone de afgelopen ledenvergadering afgetreden.
Helaas hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. Rick heeft zich bereid getoond om de taken van de secretaris waar te nemen, waarvoor onze dank.
Mocht je interesse hebben in één van beide functies, meld je dan bij het bestuur.
Op de nieuwjaarsreceptie zullen we afscheid nemen van Greet en Simone, komt allen!

Afgelopen najaar hadden we een starterscursus met 15 deelnemers. Met veel enthousiasme werd er getraind met als doel de Rusthoeveloop van december. Hier werden mooie tijden gelopen. We hopen alle starters als nieuw lid te mogen verwelkomen. Eind januari gaat er weer een nieuwe starterscursus van start. Doel is de Putten Power Run. Henk Jansen zal de promotie verzorgen. Mocht je zelf mensen kennen die willen gaan hardlopen (nieuw jaar, goede voornemens), maak ze enthousiast voor onze cursus!

Onze website is uitgebreid met een forum. Hier kun je vragen plaatsen, reageren op andere vragen en meediscussiëren. Je moet je wel eerst aanmelden. Neem eens een kijkje, het is de moeite waard. Verder wil ik jullie nog wijzen op onze Facebookpagina. Hier worden regelmatig updates geplaatst, onder andere over de Rusthoeveloop. Door deze te delen krijgt onze wedstrijd extra aandacht. Ook vind je hier een link naar de foto’s die Rene heeft gemaakt tijdens de diverse Rusthoevelopen. Misschien zie je jezelf in volle actie terug?

Zoals bekend zijn onze trainingsavonden op dinsdag en woensdag. Maar ook op zaterdagochtend kun je bij ons terecht. Onder leiding van Hajo wordt er om 9 uur gestart. Kun je op je vaste trainingsavond niet, je bent welkom op zaterdagochtend.

Rest mij nog om jullie fijne feestdagen toe te wensen en een gezond, sportief en blessurevrij 2015!

Namens het bestuur,
Steven van der Burg
Penningmeester