Voor een gering bedrag per jaar ben je al hardlooplid van SV Putten Triathlon & Loopgroepen en kun je onder begeleiding van een gediplomeerde trainer aan de slag. Wil je ook zwemmen, dan komt er een bedrag bij.

Wil je lid worden dan zijn er een aantal mogelijkheden:

  1. Lidmaatschap SV Putten afd. Triathlon € 55,00 per jaar
  2. Zwemmen (kan niet los van 1) € 65,00 per jaar
  3. Atletiekunie lidmaatschap (+1) € 18,80 per jaar
  4. Atletiekunie wedstrijdlicentie (+ 1 en 3) € 23,20 per jaar
  5. NTB basislidmaatschap (+ 1) € 44,25 per jaar
  6. NTB basislidmaatschap + atletenlicentie (+1) € 44,25 + € 31,50 per jaar
    Laatstgenoemde € 31,50 draagt het lid zelf rechtstreeks af aan de NTB

Naast het lidmaatschap van SV Putten, is lidmaatschap van de AtletiekUnie of van de NTB verplicht.

Het lidmaatschap is voor het lopende kalenderjaar. Bij eerste inschrijving wordt tevens € 8,30 in rekening gebracht voor administratiekosten van de Atletiekunie.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 15 november, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dit in verband met wijzigingen bij de Bonden, die uiterlijk eind november doorgegeven moeten worden.

Naast een contributie wordt van je verwacht dat je ook een bijdrage levert in de vorm van vrijwilligerswerk.
De minimale bijdrage in arbeid is eens in de twee jaar meehelpen bij de SV Puttenloop en/of bij de OPA (oud papier actie).
Doordat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de vereniging kunnen we de contributie laag houden.

Lid worden?
Vraag het aanmeldformulier aan op svputten.triatlon@gmail.com, vul het in en stuur het naar: svputten.triatlon@gmail.com