ALV donderdag 18 juni

Donderdag 18 juni jongstleden was er weer een Algemene Leden Vergadering.

Gelukkig hadden zich een aantal mensen kandidaat gesteld om de vertrokken bestuursleden te vervangen.
Unaniem werden de nieuwe bestuursleden gekozen, waarmee het bestuur weer voltallig is.

Onderstaand enkele foto’s gemaakt door Rene.

sized_IMG_4006 sized_IMG_4009 sized_IMG_4010 sized_IMG_4024 sized_IMG_4026 sized_IMG_4030 sized_IMG_4035