Logo SV Putten 25 jaar 

Uitnodiging voor de leden van de SV Putten afd. Triathlon.

Op zaterdag 17 mei as zal de SV Putten afd. Triathlon haar 25 jarig jubileum vieren.

Plaats:
Kantine Fietscrosclub Putten
Hooiweg 4b te Putten
’s Middags zal er vanaf 13.30 tot 16.00 uur een gezellige fietspuzzeltocht voor leden met hun gezin georganiseerd worden. (plm 10-15 km).
Deelname: gratis.
Gaarne opgave voor 10 mei a.s. bij  Adrienne Evers met leeftijden  gezinsleden. (adrienne_evers@hotmail.com )

Van 16.00 tot 18.00 uur  zal er een officiële receptie zijn waarvoor ook uitgenodigd worden
oud-bestuursleden en trainers, zusterverenigingen, triathlonbond en atletiekunie, gemeente en sponsors.

Vanaf 18.00 uur is er reünie/barbecue  voor leden en oud-leden van de SV Putten afd. Triathlon met hun partners.
Deelname: € 13,50 p.p ( svp overmaken op rek.nr. NL15RABO0354287532 )
Gaarne opgave voor 10 mei a.s. bij Steven van der Brug (s.a.vanderburg@online.nl)
Op deze reünie hopen we veel oude verhalen te horen over de activiteiten in de afgelopen 25 jaar.

Wie nog leuke foto’s van heeft kan deze doormailen naar René van Stormbroek (rvanstormbroek@gmail.com )  of afgeven op Aaltsengoed 26 te Putten.
Vergeet niet je adres erbij te plaatsen en aan te geven van wanneer/waar deze foto gemaakt is.

Omdat wij niet alle adressen hebben van oud-leden verzoeken wij jullie om deze uitnodiging ook door te sturen naar andere oud-leden die jullie kennen.

Wij hopen veel leden en oud-leden als gast te mogen begroeten op 17 mei.

 

Het bestuur:
Voorzitter               Greet van Emous
Secretaris               Simone van Ee
Penningmeester   Steven v/d Burg
P.R.                         René van Stormbroek
Ledenadm.            Martin Tolboom